A DMG MORI HEITEC Hungary Kft.információbiztonsági politikája

Az információbiztonság irányítási rendszerének területét a szervezet külső és belső környezetében azonosított információbiztonsági hatások és az érdekelt felek információbiztonsági követelményei alapján határoztuk meg.

Célkitűzésünk a cég tevékenységét veszélyeztető humán, technológiai és természeti kockázati tényezők tudatos kezelése, a cég tulajdonában lévő anyagi, szellemi és információs vagyon üzleti értékteremtő képességének és értékének megőrzése.

Tevékenységünk során a vonatkozó törvények és szerződéseink alapján járunk el.
Ügyfeleink, partnereink és alkalmazottaink személyes adatainak vonatkozásában meggátoljuk a jogosulatlan hozzáférést és az adatokkal történő visszaélést.

Megelőző céllal rendszeresen értékeljük és kezeljük a napi üzletmenetben felmerülő biztonsági kockázatokat, tudatos döntésekkel vállaljuk, korlátozzuk vagy csökkentjük azok hatását. Biztonsági intézkedéseinket úgy alakítjuk ki, hogy fenntarthatóságuk és költség/haszon arányuk megfelelő legyen.

Üzleti sikerességünk érdekében technikai rendszerekkel, technológiai, szervezési és tudatosítási eljárásokkal, intézkedésekkel védjük anyagi javainkat és üzleti információinkat, üzleti titkainkat. A biztonsági követelményeket beépítjük üzleti folyamatainkba, hogy hosszú távon is segítsük a megbízható termékek és szolgáltatások, mérnöki megoldások fejlesztését. A projektek esetében a biztonság minden körülmények között kulcstényező.

Követjük és a működésünkbe beépítjük az anyavállalat által létrehozott információbiztonsági intézkedéseket és folyamatokat.

Budapest, 2020. július 23.

Dr. Várady Péter
ügyvezető